Με επιτυχία, στέφθηκε ακόμη μία  παρουσίαση του επιχορηγημένου προγράμματος BaSE ‘Γίνε ένας Επιτυχημένος Επιχειρηματίας’, στο πρώτο Ακαδημαϊκό Φοιτητικό Συνέδριο (ASTUCON), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα  στόχο έχει να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και εργαλεία στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση καθώς επίσης και σε αυτούς που θέλουν να αναπτύξουν την υφιστάμενή επιχείρησή τους.

Η παρουσίαση έγινε από την Κάλια Δημητριάδου και Αγγελική Σολομωνίδου, διευθύντριες της εταιρίας Kalys Solutions, και εταίροι στο πρόγραμμα.  Στο εν λόγο εργαστήρι,  οι φοιτητές πληροφορήθηκαν για τους στόχους και τις μέχρι τώρα δραστηριότητες  και παρακολούθησαν διαλέξεις σχετικά με την εκκίνηση, διαχείριση και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρακολούθησαν είναι ένα μέρος του υλικού που ετοιμάστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος, με στόχο να βοηθήσει τους νέους να καλλιεργήσουν επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.baseproject.eu.

Η επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση του BaSE στην Κύπρο, θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στις 15.3.2016.