Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε φοιτητές και άτομα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Τα σεμινάρια διήρκησαν μία βδομάδα, στην οποία παρουσιάστηκαν, το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία που ετοιμάστηκαν μέσω  του επιχορηγημένου Ευρωπαϊκού προγράμματος BaSE «Γίνε ένας Επιτυχημένος Επιχειρηματίας». Το πρόγραμμα BaSE, εντάσσεται στους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 για την εκπαίδευση και την νεολαία και έχει στόχο να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και εργαλεία στους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, καθώς επίσης και να βοηθήσει αυτούς που θέλουν να αναπτύξουν την υφιστάμενη επιχείρηση τους.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από μέλη των τεσσάρων οργανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: ως συντονιστής η ΜC Institute of Public Relations, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η  ιδιωτική εταιρία Kalys Solutions.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων οι φοιτητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια, σχετικά με την εκκίνηση και διαχείριση των επιχειρήσεων, και χρησιμοποίησαν το λογισμικό πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος (virtual reality simulation game). Την τελευταία μέρα, οι παρευρισκόμενοι αξιολόγησαν τα εκπαιδευτικά εργαλεία, με σκοπό να βελτιωθούν ούτως ώστε να είναι χρήσιμα και βοηθητικά στην καλλιέργεια επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.